Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk N’Jút, xar Quảng Tân, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx

23/07/2020 13:50 G7T+7

Trơưs zơưv Điểu Toan, Tsưr jos Đăk N’Jút, thâuv ntêx muôx iz lênhx nênhs M’nông bê hu N’Jút lo cxuô xênhv côngs nhênhx chia zơưv cangr tangs nro thangx hangr jôngr iz puôk ndil jos nhis hnuôr. Thâuv ntơư, zơưv N’Jút uô tsêr ntơưv ntul đêx chia zôngx ziv grang đêx sir zôngv. Uô kangz zơưv tuôk, cxuô lênhx tưz zuôr zơưv luz bê hu tsuô tul đêx thâuv ntêx zơưv tsinhr grang đêx lus sir zôngv hu uô Đăk N’Jút.

Thâuv hu bê trâu jêx jos, pêx xinhv tưz hu ntâu luz bê trâu jos; hur ntơư muôx luz bê Phung. Txul shông 2018, viv puv tsi huv lơưv, mas pêx xinhv haz chinhr cuênx trôngx qơư tưz cuêt tinhv hlôngr bê jos Phung hu uô jos Đăk N’Jút.

Jos Đăk N’Jút nhis hnuôr muôx 149 tsêr, 633 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 99 tsêr, 458 lênhx nênhs.

Hangr đêx, qơư chuôz hu bê ntơưv jos Đăk N’Jút.

Cêr môngl trâu jos Đăk N’Jút hnuz hnuôr.

Tsưr jos Điểu Toan (tov cơưk sangz xik) tsinhr kruôz ntuôl pêx xinhv côngv saz cxiv tsang luz nênhx yaz.

Tangs nro jos muôx 165 ha cax phê.

Chor qơư nhoz kêl, pêx xinhv khơưz cưx grêl đêx chia zuôr angr chok kôngz.

Cinh têr truôx chor tsêr truôx khor ziv hnuz ziv ntâu.

Minh Huyền

3,215
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.