Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak N'Jŭt, xă Quảng Tân, n'qual Tuy Ðức: Săk du n'hor dak

23/07/2020 13:50 G7T+7

Tĕng che Ðiểu Toan, Kô ranh bon Dak N'Jŭt n'kôch, kăl e gĕh du huê bu nuyh bu nong moh săk N'Jŭt dơi ăp jrŏng rnoi bă bă ân păng mât chiă lĕ r'ngôch neh ntu bri dak bơh pĭt bon abaơ. Ta mông rĭ, che N'Jŭt ndâk nkra wâl gŭ ta pĭt n'hor dak gơi dăch sŏk dak dŏng ŭm tôh ngêt sa. Jêh che khĭt, ăp bu nuyh tâm bon du nuih bư tĕng nau kan sŏk săk che N'Jŭt gơi moh săk ma bon.

Jêh ndâk njêng neh ntu ntŭk gŭ mhe, bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon jêng săk aơ săk ri; tâm nĕ gĕh săk bon Phung. Tât năm 2018, yor saơ mô tâm di moh săk bon, nĕ bu nuyh bon lan n'hanh n'gâng kan bri dak lĕ r'gâl săk moh bon Phung jêng bon Dak N'Jŭt.

Bon Dak N'Jŭt abaơ gĕh 149 r'năk, 633 bu nuyh tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh 99 r'năk đah 458 bu nuyh.

N'hor dak, ntŭk ntơm njêng moh săk bon Dak N'Jŭt.

Trong hăn ta bon Dak N'Jŭt abaơ.

Kô ranh bon Ðiểu Toan (lôch bơh ma ti) jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh mhe.

Lam bon gĕh 165 hec ta ca phê.

Ta ntŭk đŭng, bu nuyh bon lan koai bong dak hoch gơi sŏk neh tăm tuh vanh.

Nau wăng sa đăp mpăn ngih wâl têh uĕh dơi bon lan ndâk nkra rlau nar rlau âk

Minh Huyền

3,185
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.