Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Me, xar Đăk N’Drot, hênhx Đăk Mil: Bê ntơưv iz tus đêx

08/08/2019 15:19 G8T+7

Trơưs nênhs lâul nhoz jos Ðăk Me has, thâuv ntêx muôx iz jos M’nông uô nênhx, uô têz lơưr ntus hangr đêx Ðăk Me, thangx tsangv buôs đriv ntơưv Campuchia haz Viêtx Nam.

Thâuv ntâus tsangv, chia jangv bongs fov pêx xinhv tưz tsir lus xar Ðăk Môl, hênhx Ðăk Song nhis nuôr nhoz. Thâuv têz qơưs tax tul, ntâu chuôz zis tưz tror tsir môngl Ðăk N'Drot chia tror cxiv tsang jos, yuôr iz chor nhoz xar Đăk Môl chia. Chia ndu lus hâur pâuk ntơưv zus, lơr tưz zuôr bê tus hangr đêx Ðăk Me chia hu bê tsuô jos.

Jos nhis nuôr muôx 56 tsêr đrul 200 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông txir muôx 98%. Pêx xinhv hur jos phuôv tsangr cinh têr tiv zix zos chos cax phê, hoa maux cxuô zangv haz zus tsax cxu, keiz us; sâu fênhx đrăngz lo yangx 18 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Hangr đêx Đăk Me, kror qơư chuôz bê hu ntơưv jos

Jos Đăk Me hnuz nuôr

​​

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv nhoz jos Đăk Me

Pêx xinhv chos kôngz xưs li poz cưs, tâuv, blêx têz chia phuôv tsangr cinh têr

Chor shông jê nuôr, pêx xinhv tsinhv chos phưx txo chia sâu cxangz nhiax

Y Sơn

3,486
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.