Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Mler, xă Dak N’Drot, n’qual Dak Mil: Săk du n’hor dak

08/08/2019 15:19 G8T+7

Tĕng bu ranh bon Dak Mler n’kôch, kăl e gĕh du bon bu nuyh Bu Nong gŭ rêg, pah kan bư mir jan ta bơh pĭt n’hor Dak Mler, tâm dăch ma Drôn n’hanh Việt Nam.

Ta năm tâm lơh, gơi du ma bom grăp phao bu tâm lơh nĕ bu nuyh bon lan lĕ hăn tât ta xă Dak Môl, n’qual Dak N’Soong abaơ rêh. Jêh tâm lơh sŏk lơi bri dak he bu pit, âk r’năk bu nuyh bon lan lĕ plâ sĭt ta xă Dak N’Drot ndâk njêng bon ơm, bu nuyh ba bă hôm e rêh ta xă Dak Môl. Gơi kah gĭt tô tơm ntŏk rêh, khăn păng lĕ sŏk săk Dak Mler moh săk bon.

Bon abaơ gĕh 56 r’năk đah lơ 200 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh 98%. Bu nuyh tâm bon hao nau wăng sa lah gĕh tăm ca phê, tuh vanh ăp ntil n’hanh chiă rong ndrôk, pêp djăr; gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan du năm lơ 18 r’keh prăk.

Dak Mler, n’hor dak ntơm bu moh bon

Bon Dak Mler nar aơ

​​

Cà phê lah du ntil tơm tăm âk bu nuyh tâm bon Dak Mler

Bu nuyh bon lan tăm gĕh mbo, tuh vanh, ba mir gơi hao nau wăng sa

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan tăm tiêu gơi n’sĭt prăk tâm nau pah kan

Y Sơn

3,483
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.