Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Mam, xar Đăk Săk, hênhx Đăk Mil

18/07/2019 15:05 G7T+7

Trơưs nênhs lâul jos Y Mơir has, thâuv ntêx jêx jos ntơưv nênhs M’nông nhoz jos Đăk Mam zos jos Yôk R’la, thuôx thangx tsangv Đưc Lâps (hênhx Đăk Mil nhis nuôr). Tov kangz nuôr, zos mangl Fulro ntâus, cxuôv hav mas pêx xinhv hur jos tưz tsir jêx jos môngl ntâu kror qơư uô nox nhoz. Hur ntơư, ntâu lênhx tưz tuôx tsuô thangx tsangv đêx Đăk Mam chia cxiv tsang jos yaz. Uô kangz cxiv tsang jêx jos, nênhs lâul cênhz pêx xinhv tưz zuôr bê tus đêx Đăk Mam chia hu tsuô jos.

Nhis nuôr, jos Ðăk Mam muôx 117 tsêr, hơn 580 tus nênhs, 100% tsôngv box minhx cxưx M’nông; sâu fênhx đrăngz lo 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv jos Đăk Mam đrul angr muôx yangx 35 ha

Chor shông jê nuôr, pêx xinhv chos cxang phưx txoz chia sâu cxangz nhiax tsuô chuôz zis

Nênhs lâul Y Mơir, 45 shông Đangv (sangz xik) trâu saz kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv côngv saz cxiv tsang nênhx văn hoar

Lo Têz qơưs pangz 2,3 ha angr chos blêx lax, ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz tsi yeiz plăngz tsuô cheix tangs kôngz

Kuôl pux M’nông tuôr tsês nghêx ntul ntâu txaix truênx thôngr

Y Sơn

2,882
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.