Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Mam, xă Dak Săk, n’qual Dak Mil

18/07/2019 15:05 G7T+7

Tĕng bu ranh bon Y Mới n’kôch, kăl e bon tơm bu nuyh Bu Nong ta bon Dak Mam lah bon Yôk R’la, ta mpeh Ðức Lập (n’qual Dak Mil abaơ). Jêh rĭ, yor Fulro lơh pit, bư âk nau m’hĭk nĕ bu nuyh bon lan tâm bon lĕ hăn du gŭ rêh ta ăp mpeh bă bă. Tâm nĕ, gĕh âk bu nuyh bon lan tât ta mpeh n’hor Dak Mam rêh ndâk njêng bon mhe. Jêh ndâk njêng bon mhe, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk n’hor Dak Mam gơi moh săk bon.

Abaơ, bon Dak Mam gĕh 117 r’năk, lơ 580 bu nuyh, bon gĕh 100% lah bu nuyh Bu Nong rêh; gĕh n’sĭt tâm nau pah kan du huê bu nuyh tâm 25 r’keh prăk du năm.

Ca phê jêng du ntil tơm tăm dơi bu nuyh bon lan ta bon Dak Mam tăm âk lơ 35 hec ta

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan tăm tay tơm tiêu suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt tâm r’năk

Bu ranh bon Y Mới, 45 năm Ðảng (bơh ma ti) nsrôih mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop ndâk njêng nau rêh ân uĕh

Dơi Bri dak kơl pă ân 2,3 hec ta neh tăm ba lŏ, âk r’năk bu nuyh bon lan mô hôm gĕh ji ngot yor mô tŏng phe sông ta yan kăl wai

Bu ur Bu Nong mât mray uĕh nau way vâng tanh kơt kăl e

Y Sơn

2,880
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.