Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Lap, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil

04/07/2019 10:01 G7T+7

Tĕng ăp bu ranh Bu Nong, kal e bon Dak Lap tâm ndrel ma bon Dak Gân, xă Dak Gân (Dak Mil) khă nĕ gĕh âk bu nuyh tâm bon tât gŭ n’hanh rêh ta mpeh neh bơh pĭt nĕ n’gâng kan ma bri dak lĕ ndâk njêng jêng bon mhe.

Ta mpeh bon aơ gĕh du nglau dak, bu nuyh bon lan gĕh nhŭp âk ngăn ka ta nglau dak aơ nĕ lĕ moh săk nglau dak aơ jêng Dak Lap. Yor nĕ, jêh tât rêh n’hanh ndâk njêng bon ta aơ, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ sŏk nglau Dak Lap gơi moh săk bon.

Abaơ, bon Dak Lap gĕh 105 r’năk, lơ 470 bu nuyh. Tâm nĕ, 95% lah bon lan bu nong iê bu nuyh, gĕh Bu Nong n’hanh Tày, Nùng. Tâm ăp năm lĕ lăn, bon lĕ dơi n’gâng kan ma bri dak trĕng kơl bư trong hăn, ndâk bư trong rse ŭnh điện… ntĭm kĩ thuật srih tăm, chiă rong mpô mpa, gơi bu nuyh bon lan gĕh ndơ dŏng bư hao nau wăng sa, hao nau rêh ân đăp mpăn.

​​​​​​​​​​​

Trong hăn luh tâm mir dôl dơi Bri dak nsu bư gơi n’hao hao nau wăng sa bon lan

Ntŏk neh tăm tơm play soai ta nglau Dak Lap jêng ntŏk jơh jâng tâm ntŏk bu năch hăn pâl “Nau ntaih tă bơh Play neh” bơh Kông viên neh ntu Dak Nong

​​​​​​​​​​​

Wâl rbŭn dơi bri dak ndâk bư uĕh gơi gĕh ntŏk nti rbŭn bu nuyh bon lan

​​​​​​​

Bon gĕh tâm 15 hec ta tiêu

​​​​​​​​​​​​

Bon lan Bu Nong srih tăm ba lŏ bôk yan bri mih

Y Sơn

2,854
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.