Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Krai, xar Đăk Gănx, hênhx Đăk Mil

20/06/2019 14:23 G6T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz jos Ðăk Krai, thâuv nzur, muôx iz pangz nênhs M’nông kror cxiv tsang jos mas hur jos tư muôx iz tus đêx ntưl đhâu, iz puôl ndil tus đêx muôx los six ntâu ntông Krai.

Krai zos iz zangv ntông hangr jôngr lo nênhs M'nông zôngv chia trâus đuz cxuô zangv chuôz zênhx hur tsêr. Viv li uô kangz ntơư, nênhs lâul hur jos thôngx zinhv tsuô pux tuz nhuôs hu bê tsuô jos tas Ðăk Krai (Ðăk zos đêx, hos Krai zos bê iz zangv ntông hangr jôngr). Txix ntơư, bê jos Ðăk Krai muôx nhoz lus txus nhis nuôr.

Jos Ðăk Krai nhis nuôr muôx 175 tsêr đrul muôx li 500 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 85%. Jos đangr muôx li 800 ha; cxuô zangv kôngz chos tsinhv zos cax phê, xoaix, mit haz cxuô zangv kôngz lông. Sâu fênhx đrăngz lo yangx 25 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

​​​​​​​​​

Pêx xinhv lo njuôl khu moz, phai yuôx ntơưv thêv bov hiêmv y têr

​​​​​​​​​​

Lo Têz qơưs zov chênhr cxiv tsang ntâu qangr tsêr cơưv yaz, 100% nhuôs zâu cxênhx mâmx non hur jos lo môngl cơưv

​​​​​​​​​

Nhis nuôr pêx xinhv tangz tov tox tsongs tu cxuô zangv kôngz lông chiv ntux cuz

​​​​​​​​​​

Chor shông jê nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz jos Đăk Krai lo făngz kôngz lông trôngx qơư khuênr khich chos xoaix chia phuôv tsangr cinh têr

​​​​​​​​​

Sir zôngv ntâu zangv blôngx mit, blôngx poz cưs pêx xinhv zus yik chia cxangz thu nhập

​​​​​​​​​​

Cêr môngl tsuô jos Đăk Krai hnuz nuôr

Y Sơn

2,718
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.