Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Krai, xă Dak Gân, n’qual Dak Mil

20/06/2019 14:23 G6T+7

Tĕng âk bu nuyh ranh ta bon Dak Krai n’kôch, kăl e, lah gĕh bu jrŏng rnoi Bu Nong mhe ndâk njêng bon lah ta bon lĕ gĕh du n’hor dak hoch, bơh pĭt n’hor dak aơ gĕh âk ngăn tơm Krai.

Krai lah du ntil tơm si tâm bri dơi bu nuyh Bu Nong sŏk dak ntăk dŏng bư ôch ăp ntil ndơ dŏng tâm r’năk. Yor nĕ, bu ranh bon n’hanh bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon jêng Dak Krai. Ntơm bơh nĕ, săk bon Dak Krai dơi bu moh tât abaơ.

Bon Dak Krai abaơ gĕh 175 r’năk đah tâm 500 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh 85%. Bon gĕh neh ntu tâm 800 rhiăng hec ta; ăp ntil tơm dơi bu nuyh bon lan tăm âk lah ca phê, soài, đôr n’hanh tuh vanh. N’sĭt du huê bu nuyh kan du năm tât 25 r’keh prăk.

​​​​​​​​​

Bu nuyh bon lan dơi khăm săm nau ji, pă dak si đah sam bŭt n’kar săk y tế

​​​​​​​​​​

Dơi Bri dak trĕng kơl ndâk bư âk jrô nti mhe, 100% kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt

​​​​​​​​​

Abaơ bu nuyh bon lan bư mir dôl nchŭn n’hâm suăl răk chăm ăp ntil tơm tăm bôk yan mih

​​​​​​​​​​

Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bu nuyh bon lan ta bon Dak Krai dơi m’bŭch kan ntĭm bư mir jan ba n’hưch đă tăm tơm play soai gơi hao nau wăng sa

​​​​​​​​​

Ndăn n’ha tơm đôr, n’ha mbo bu nuyh bon lan rong siăm be gơi n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan

​​​​​​​​​​

Trong hăn tâm bon Dak Krai nar aơ

Y Sơn

2,717
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.