Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Choih, xă Ðức Xuyên, huyện Krông Nô: Bon gĕh âk choih

28/11/2019 14:28 G11T+7

Bu ranh bon Y Sú, ta bon Choih n’kôch ân gĭt, nĕ dơh bu nuyh Bu Nong Preh rêh ntơm bơh kăl e ta bon Choih. Ta nau tâm lơh tâm su đah My, bu nuyh bon lan ta bon lĕ hăn tât ta mpeh xă Nâm Nung rêh n’hanh du ma bom yor bu klŭp tâm lơh. Jêh dơi lơh sŏk lơi bri dak he bu pit, ăp r’năk bon lan gŭ rêh ơm ta xă Nâm Nung. Tât tâm năm 1990 ăp r’năk bon lan plâ sĭt ta bon ơm gơi ndâk njêng tay bon Choih.

Tĕng bu ranh bon Y Sú n’kôch tay, yor neh ta ntŏk gŭ rêh n’hanh neh bư mir jan ba gĕh âk choih nĕ bon dơi khăn păng moh lah bon Choih.

Bon Choih abaơ gĕh 110 r’năk, 448 bu nuyh, r’noh bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 80%. Bu nuyh bon lan bư mir tăm ca phê, tơm tăm sa play, tuh, mbo, ba lŏ… Năm 2019, r’noh prăk gĕh n’sĭt tâm du huê bu nuyh kan tât 25 r’keh prăk du năm.

Cà phê jêng du ntil tơm dơi bu nuyh Bu Nong ta bon Choih tăm âk

Bu nuyh bư mir bon Choih nsrôih kai neh, srih tăm ba lŏ yăn đông xuân ân di mông khay

Ăp năm dăch abaơ, âk r’năk bu nuyh Bu Nong, Dao lĕ hao tăm tơm sa play đah r’noh huy neh tăm lơ 50 hec ta

Trong hăn luh bư mir dơi bư jêng trong bê rông, gơi gĕh trong hăn luh uĕh ma bu nuyh bon lan

Bu nuyh bon lan tâm r’nglăp, nsrôih tâm kơl bư hao nau wăng sa, ndâk njêng bon lan mhe tâm bon

Y Sơn

2,392
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.