Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Sóp, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Ðưc: Chor nênhs nhoz tov nta trôngz

11/04/2020 06:53 G4T+7

Trơưs zơưv Điểu Linh, Tsưr jos Bu Sóp, thâuv ntêx iz shông tsuôs muôx cheix ntux nangs haz ntux kruôr.

Cheix ntux yangr mas kruôr yangx, cheix ntux nangs mas đêx nhangz. Chia jangv đêx nhangz haz ntux kruôr, nênhs lâul M’nông tưz xair ntang trôngz chia pêx xinhv uô tsêr, cxiv tsang jêx jos. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô chor nênhs hnuôr hu uô Bu Sóp (muôx grê tas chor nênhs nhoz tov nta trôngz). Thâuv cxiv tsang jêx jos, cxuô lênhx tưz zuôr Bu Sóp hu bê tsuô jos txus nhis hnuôr.

Jos Bu Sóp nhis hnuôr muôx 225 tsêr, yangx 804 tus nênhs; tsôngv box M’nông muôx yangx 40% lênhx nênhs hur jos.

Nta trôngz zos qơư chuôz hu bê ntơưv jos Bu Sóp

Cêr mox nhex, pangx tênhz têz qơưs lo đâux tư iz tuôv cxix, pux tuz nhuôs truôx saz nhoz uô hnox

Tsêr văn hoar đangr pho, zos qơư pux tuz nhuôs tuôx sinh hoax, cơưv shuv côngs đôngx

Loa xang suôz lo đhok tso ntơưv jos chia xang xur kruôz ntuôl tsuô pêx xinhv

Tangs nro jos muôx 195 ha cax phê cinh joanh

Điêux lo pêx xinhv phuôv tsangr chos muôx li 54 ha

Ntâu zanv ntông chos xưs li bơ, sâux riêng, măc ca… lo pêx xinhv chos chia cxangz nzir nhiax txas

Minh Huyền

1,313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.