Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Sop, xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức: Phung bu nuyh rêh tâm ka lang sop yôk

11/04/2020 06:53 G4T+7

Tĕng che Ðiểu Linh, Kô ruanh bon Bu Sop, kăl e du năm way gĕh du yăn bri mih du yăn bri kăl wai. Yăn bri kăl way duh, yăn bri mih dak lip.

Gơi mô gĕh dak lip n’hanh du ma yăn kăl wai, bu ranh bu nuyh Bu Nong lĕ ruăh ăp ntŭk dăch sop yôk gơi ân bu nuyh bon lan ndâk bư wâl, ndâk njêng bon lan. Ntơm bơh nĕ, bu lĕ moh săk ma phung bu nuyh aơ lah Bu Sop (rblang lah phung bu nuyh rêh tâm ka lang sop yôk). Jêh ndâk njêng bon, khăn păng sŏk săk Bu Sop gơi moh săk bon jêng tât abaơ.

Bon Bu Sop abaơ gĕh 225 r’năk, rlau 804 bu nuyh; bu nuyh Bu Nong rêh rlau 40% r’noh bu nuyh bon lan tâm bon.

Sop yôk lah ntŭk tô tơm moh săk bon Bu Sop

Trong bê tông, gâng ŭnh điện bri dak dơi ndâk bư, bu nuyh bon lan mô hôm r’vê rĭ aơ ndâk njêng nau pah kan

Wâl rbŭn bon têh uĕh, bư ntŭk rbŭn, ntĭm ti tâm bon

Loa mbơh hưn nau kan dơi bu dơm ta bon gơi mbơh hưn ăp ntil nô nau ân ma bu nuyh bon lan

Lam bon gĕh 195 hec ta ca phê gĕh play

Tơm điều dơi bu nuyh bon lan tăm gĕh tâm 54 hec ta

Âk tơm tăm tâm ban gĕh tơm bơ, sầu riêng, măc ca… dơi bu nuyh bon lan tăm gơi bư hao tay nau wăng sa

Minh Huyền

1,826
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.