Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Sôp, xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar

18/10/2018 10:56 G10T+7

Trơưs lus Mas, Bu Sôp zos “Troongz nxangz”. Zơưv K’Bi, nênhs lâul jos Bu Sôp has mas, jos Bu Sôp muôx puôs thâuv nzur. Thâuv ntơư, nênhs Mas tưz tuôx uô nox nhoz ntơưv chor changx trôngz, luôx têz chos blêx, chos pangx uô xur ntul ntâuz… Ntêr jux jul, nênhs tuôx nhoz chôngz đuô, uô iz jos hu uô “Bu Sôp”.

Nhis nuôr, jos Bu Sôp muôx 165 tsêr, 450 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box Mas muôx 70%. Tsôngv box Mas tưz đâux tư uô nox, cxangz ndê thu nhâps sâuv iz đaiv angr. Hur ntơư cax phê zos kôngz chos zov chênhr đrul angr chos muôx yangx100 ha. Luz nênhx ntơưv tsôngv box nhoz jos Bu Sôp muôx ntâu hlôngr yaz, chuôz zis pluôs lo txu grêl cxuô shông. Shông 2016, chor tsêr pluôs zos 35 tsêr, txus shông 2017 txu grêl yuôr 17 tsêr.

Tsôngv box Mas jos Bu Sôp tair canh cax phê

Nênhs lâul jos K’Bi tuôr saz nhiav đrul văn hoar truênx thôngr

Jos Bu Sôp tư lo luôv cxeik cêr hur jos, pangx tênhz, tox điêux ciêns zôngx ziv sir zôngv cxuô phương tiêns truênx thông đais tsungr

Mẫn Doanh

3,709
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.