Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Sốp, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa

18/10/2018 10:56 G10T+7

Theo tiếng Mạ, Bu Sốp có nghĩa là “Đồi dốc”. Ông K’Bi, già làng bon Bu Sốp kể rằng, bon Bu Sốp có từ xa xưa. Thuở ấy, người Mạ đã đến sinh sống ở những lưng đồi, phát rẫy trồng lúa, trồng bông làm sợi dệt vải… Lâu dần, người đến định cư nhiều hơn, lập thành bon với tên gọi “Bu Sốp”.

Hiện nay, bon Bu Sốp có 165 hộ, 450 khẩu; trong đó đồng bào Mạ chiếm 70%. Đồng bào Mạ đã biết đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị thu nhập trên cùng diện tích đất. Trong đó, cà phê là cây trồng chủ lực với diện tích hơn 100 ha. Đời sống của đồng bào ở bon Bu Sốp có nhiều chuyển biến tích cực, hộ nghèo giảm mỗi năm. Năm 2016, số hộ nghèo là 35 hộ, đến năm 2017 giảm xuống còn 17 hộ.

Đồng bào Mạ bon Bu Sốp tái canh cà phê

Già làng K’Bi giữ tâm huyết với văn hóa truyền thống

Bon Bu Sốp đã được cứng hóa đường nội bon, điện, tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng

Mẫn Doanh

3,378
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.