Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu R’wah, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos đêx ndil

25/04/2019 19:37 G4T+7

Trơưs nênhs lâul Điêuv Ngot jos Bu R’wah, thâuv ntêx muôx iz chor nênhs M’nông nhoz iz thangx tsangv muôx 3 tus hangr đêx por lênhx ntưl lus hur plơưr jos, uô muôx iz luz pans đêx tuz ndil grul sis, mas li ntưl môngl đhâu jos. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô ntơưv nuôr uô Đăk R’wah, muôx grê tas đêx ndil. Thâuv tsir lus uô nênhx nhoz xar Đăk N’Drung, thâuv cxiv tsang jos, chor nênhs nuôr tưz hu bê jos uô Bu R’wah, muôx grê tas jos đêx ndil.

Jos Bu R’wah nhis nuôr muôx 169 tsêr, 748 tus nênhs, tsôngv box M’nông txir li 56%. Pêx xinhv hur jos chos cxuô zangv kôngz xưs li phưx txoz, cax phê, cxuô zangv hoa maux haz zus tsax cxu, keiz us chia phuôv tsangr cinh têr. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhx shông 2018 lo 28 chơưx nhiax/tus nênhs/shông; Chor chuôz zis pluôs tsuôs yuôr 8%.

Iz chik câuv jos hnuz nuôr

Jos lo đâux tư cxiv tsang tsêr mâmx non đangr pho, 100% tuz nhuôs hur ntu shông lo môngl cơưv

Jos muôx trưng tâm cơưv shuv côngs đôngx

Phưx txoz zos kôngz chos tsinhv ntơưv jos đrul angr muôx 130 ha

Nênhs kôngz tu cax phê hâur cheix ntux nangs

Cxuô zangv chuôz zênhx lâul xưs li cơưv, tơưz, vangz… lo nênhs M’nông tuôr tsês haz phuôv tsangr

Minh Huyền

1,155
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.