Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu R’wah, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon dak wănh

25/04/2019 19:37 G4T+7

Tĕng bu ranh bon Ðiểu Ngót bon Bu R’wah, kal e du jrŏng rnoi bu nuyh Bu Nong rêh ta mpeh gĕh 3 n’hor dak leo hoch du ntŏk tâm klang bon, bư jêng du ntŏk dak jru wănh wil, jêh rĭ tĕng dak hŏch thluh bơh tach bon. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan lĕ moh săk ma ntŏk aơ lah Dak R’wah, rblang lah n’horr dak wănh. Jêh tât hăn rêh ta xă Dak N’Drung, jêh ndâk njêng bon mhe, phung bu nuyh aơ lĕ moh săk jêng Bu R’wah, rblang lah bon dak wănh.

Bon Bu R’wah abaơ gĕh 169 r’năk, 748 bu nuyh, bon lan Bu Nong rêh tâm 56%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ăp ntil tơm gĕh tiêu, ca phê, ăp ntil tuh vanh n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr gơi bư hao nau wăng sa. Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan năm 2018 tât 28 r’keh prăk; R’noh r’năk o-ach tâm bon hôm e 8%.

Du ntŏk mpơl bon nar aơ

Bon dơi nsu bư wâl sam bŭt kon se jê nti, 100% oh kon bu nuyh bon lan tât năm dơi hăn nti sam bŭt

Bon gĕh wâl rbŭn ân ma bu nuyh bon lan

Tiêu jêng du ntil tơm dơi bu tăm âk tâm bon lah neh gĕh tăm huy 130 hec ta

Bu nuyh bư mir tâm bon chik gâ ca phê bôk yan mih

Ăp ntil ndơ dŏng kơt kal e gĕh sah, nĭr, dông… dơi bu nuyh Bu Nong mât mray n’hanh hao dŏng uĕh

Minh Huyền

1,154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.