Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Prâng, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Bê iz luz trôngz

04/04/2019 14:01 G4T+7

Trơưs pus Thix Hương, Tsưr jos Bu Prâng, thâuv nzur, muôx iz pangz tuôz nênhs M’nông nhoz sâuv trôngz muôx bê hu uô Prâng thuôx xar Quangv Trưx (Tui Đưc) tuôx uô nox nhoz tsuô thangx angr yaz thuôx xar Đăk N’Drung nuôr.

Nuôr zos iz thangx angr tros, xuz tâuz, zôngx ziv uô nox mas muôx ntâu chor tuôz nênhs cxuô kror qơư tox tsongs tuôx hair nuôr chia uô nênhx nhoz. Chia zôngx ziv phênhz hur cxuô pơưk tiz nênhs, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô chor nênhs nuôr uô Bu Prâng (muôx grê tas pơưk tuôz nênhs tuôx ntơưv ntơưv trôngz Prâng). Tov kangz phaiz muôx chiav jêx jos, lơưr tưz zuôr bê pơưk tuôz nênhs nuôr hu tsuô jos uô Bu Prâng. Jos nhias nuôr muôx 55 hộ, 290 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box M’nông muôx yangx 95%. Sâu fênhx đrăngz lo 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Iz chik câuv jos Bu Prâng hnuz nuôr

Nhis nuôr jos tangz tov lo Têz qơưs đâux tư cxiv tsang pangs chia đamv bov tsâus đêx tsuôk kôngz cheix ntux kruôr

Phưx txoz zos kôngz chos ntâu tiv 2 uô kangz cax phê đrul đangr muôx 15 ha

Jos muôx yangx 30 ha cax phê

Pêx xinhv hur jos chos jâuz zus cangz

Jos muôx iz pangz văn nghês tsinhr biêuv jiênr văn hoar côngx chiêng, hu gâux lus đruôl…

Minh Huyền

3,477
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.