Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Prâng, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Săk moh du mlâm yôk

04/04/2019 14:01 G4T+7

Tĕng u Thị Hương, Kô ruanh bon Bu Prâng, kal e, gĕh du jrŏng bu nuyh Bu Nong rêh ta pĭt yôk gĕh săk moh lah Prâng ta xă Quảng Trực (Tuy Ðức) hăn rêh ta mpeh neh ntu mhe ta xă Dak N’Drung aơ.

Aơ lah ntŏk neh ntu uĕh, dŭt ma jêng, nơih bư mir jan ba nĕ âk jrŏng bu nuyh tă bơh ăp ntŏk sĭt ta aơ bư mir jan ba n’hanh ndâk njêng nau rêh. Gơi tâm gĭt ăp jrŏng aơ ma jrŏng ri, bu moh săk ma jrŏng bu nuyh aơ lah Bu Prâng (lah jrŏng bu nuyh tă bơh yôk Prâng). Jêh nĕ lah njêng neh ntu mhe jêng thôn, bon, khăn păng lĕ sŏk săk bơh jrŏng aơ gơi moh săk bon jêng Bu Prâng. Bon abaơ gĕh 55 r’năk, 290 bu nuyh; tâm nĕ bon lan Bu Nong gĕh lơ 95%. Gĕh n’sĭt prăk ta du huê bu nuyh kan tât 20 r’keh du năm.

Du ntŏk mpơl bon Bu Prâng nar aơ

Abaơ bon dôl dơi Bri dak nsu koai bư nglau dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm tam yan kăl wai

Tiêu jêng tơm tăm âk tâl 2 jêh tơm ca phê đah neh gĕh tăm tât 15 hec ta

Bon gĕh lơ 30 hec ta ca phê

Bu nuyh tâm bon tăm tay tơm dâu gơi rŏng siăm ndrŭng

Bon gĕh du đội k’dŏ mprơ way dơi bu đă hăn tur chĭng, mprơ ŏt ndroong…

Minh Huyền

3,563
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.