Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Prăng 1, xar Quảng Trực (Tuy Đưc): Bê iz luz trôngz

26/03/2020 14:54 G3T+7

Trơưs zơưv Điểu Dray, Tsưr jos Bu Prăng 1, jos hnuôr lo hu trơưs bê iz luz trôngz. Thâuv nzur, đrul saz xangr cxuô lênhx njiz cêr hnox kangz nhoz jông thơưs shông mas muôx iz pangz nênhs M’nông tưz côngv iz thangx hangr jôngr thiêng.

Hur thangx hangr jôngr hnuôr muôx iz luz trôngz saz, bê hu uô Prăng thuôx xar Quảng Trực (Tuy Đưc). Txix ntơư, pêx xinhv hur haz tov đrâu thangx tsangv tưz hu bê tsuô pangz nênhs M’nông cênhz bê trôngz Prăng (muôx grê hu tas nênhs trôngz Prăng). Jês hnuôr, viv tiz nênhs chôngz tuôx, qơư uô hnox nhoz krêz đangr, chia zôngx ziv cangr, jos Bu Prăng hâur pâuk tưz phaiz uô 4 jos: Bu Prăng 1, 2, 1A, 2A.

Jos Bu Prăng 1 nhis hnuôr muôx 88 tsêr, 336 tus nênhs; tiv zix mas nênhs M’nông uô nênhx nhoz.

100% cêr hur plơưr jos lo luôv cxeik, mox nhex

Tsêr Mâmx non haz tsêr cơưv cxênhx I lo cxiv tsang hur jos, zôngx ziv tsuô tuz nhuôs môngl cơưv

Jos muôx tsêr sinh hoax văn hoar côngx đôngx đangr pho

Cxuô zangv ntông hnox txir xưs li bơ, sâux riêng... tưz lo pêx xinhv muôz lus chos

Măc ca zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv đrul angr chos muôx yangx 110 ha

Tangs nro jos muôx 50 ha cax phê cinh joanh

Pêx xinhv tu plêx lax

Minh Huyền

1,987
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.