Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Prăng 1, xă Quảng Trực (Tuy Ðức): Săk du play yôk

26/03/2020 14:54 G3T+7

Tĕng che Ðiểu Dray, Kô ruanh bon Bu Prăng 1, bon aơ dơi bu moh săk tĕng kơt săk du play yôk. Kăl e, đah nau ŭch ăp bu nuyh bon lan gĕh nau lap tâm du năm nĕ du phung bu nuyh Bu Nong lĕ bư brah bri.

Tâm bri aơ gĕh du mlâm yôk dŭt prêh, moh lah Prăng tâm xă Quảng Trực (Tuy Ðức). Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan tâm bon n’hanh bơh tach bon lĕ moh săk phung Bu Nong aơ tâm dơh dăch đah săk yôk Prăng (rblang lah phung bu nuyh tă bơh yôk Prăng). Dăch abaơ, yor r’noh bu nuyh rlau nar rlau âk, neh ntu pah kan pơk huy, gơi nơih mât mray ntŭk gŭ, bon Bu Prăng tơm lĕ dơi bu tâm pă jêng 4 bon: Bu Prăng 1, 2, 1A, 2A.

Bon Bu Prăng 1 abaơ gĕh 88 r’năk, 336 bu nuyh; gĕh âk bu nuyh Bu Nong rêh.

100% trong hăn tâm bon lĕ dơi bri dak bư jêng trong lŭ, trong bê tông

Wâl sam bŭt kon se jê n’hanh wâl sam bŭt gưl I dơi ndâk bư ta bon, gơi gĕh wâl sam bŭt ân oh kon bon lan hăn nti

Bon gĕh wâl rbŭn bu nuyh bon lan têh uĕh

Ăp ntil tơm tăm sa play gĕh bơ, sầu riêng… dơi bu nuyh bon lan r’văt tăm

Măc ka jêng du ntil tơm tăm âk ngăn ngên tâm bon đah r’noh neh gĕh tăm rlau 110 hec ta

Lam bon gĕh 50 hec ta ca phê gĕh play

Bu nuyh bon lan mât mray ba lŏ

Minh Huyền

1,471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.