Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Pah, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Bon sĭm têh kuăt iăr

07/03/2019 15:53 G3T+7

Tĕng bu ranh bon Y Dung n’kôch ta bon Bu Pah, kal e, lah du mpôl bu nong mhe njêng bon tâm bri lah saơ du mlâm sĭm têh way mpăr kuăt nhŭp iăr bu nuyh bon lan tâm bon.

Bu ranh bon ta mông nĕ lah Y Srônh lĕ jă ăp bu ndrăm tâm bon hăn săn dăk n’hanh joi panh ân khĭt sĭm. Yor rĭ jêh nĕ, bu ranh bon mbơh bu nuyh bon lan moh săk bon lah Bu Pah (rblang nau bon Sĭm kuăt iăr). Ntơm bơh nĕ săk bon dơi bu moh jêng Bu Pah n’hanh dơi bu moh tât abaơ.

Bon Bu Pah abaơ gĕh 180 r’năk đah lơ 1.350 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 30%. Bon huy tâm 920 hec ta; ăp ntil tơm tăm tâm bon gĕh cà phê, tiêu, kam quyt, tuh vanh. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh du năm kan lơ 20 r’keh prăk.

Lam bon gĕh 280 hec ta ca phê

Kam, quyt dơi bu nuyh bon lan tăm gĕh lơ 30 hec ta

Bu nuyh bon lan tăm tay 30 hec ta rpuăl, tơm trăm sa trau, rpŭng…

Nglau dak dơi nsu bư uĕh gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Trong hăn luh bư mir jan ba dơi bu bư jêng trong bê tông, trong lŭ gơi gĕh trong hăn uĕh ma bu nuyh bon lan

Bon lan Bu Nong tâm bon hôm e k’dŏ mprơ, tur chĭng goh goong kơt kal e

Gru tâm bon răk mray âk ntil nau k’dŏ, nau mprơ n’hanh ndơ dŏng uh gĕh nung, n’hôm…

Minh Huyền

4,210
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.