Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Nung, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Ðưc: Bê iz luz pangs đêx

03/04/2020 10:06 G4T+7

Trơưs zơưv Điểu Trí, Tsưr jos Bu Nung, thâuv nzur txus cheix ntux kruôr, chor hâur đêx iz puôs ndil nênhs M’nông nhoz por lênhx kruôr tangs, yuôr iz luz pangs hur jos muôx đêx nyaz si yênhx shông.

Nênhs lâul jos tưz cuêt tinhv chia cxuô lênhx nhoz iz puôl ndil pangs chia muôx đêx sir zôngv. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê tsuô chor nênhs hnuôr tas Bu Nung (muôx grê tas chor nênhs nhoz tov pangs đêx). Thâuv cxiv tsang jêx jos, cxuô lênhx tưz zuôr Bu Nung hu tsuô jos txus hnis hnuôr.

Jos Bu Nung nhis hnuôr muôx 68 tsêr, yangx 370 tus nênhs; tsôngv box M’nông muôx yangx 90% tiz nênh shur jos.

Pangs đêx Đăk Ken lo cxiv tsang hur jos đamv bov txâus đêx tsuôk kôngz

Cêr plơưr jos lo luôv cxeik chia pêx xinhv môngl lus zôngx ziv

Jos muôx tsêr Mâmx non chia tuz nhuôs lo cơưv shuv

Kuôl pux nênhs M’nông zov chênhr tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix truênx thôngr

Iz făngz 11 ha măc ca, điêux, tangs nro jos muôx 48 ha cax phê cinh joanh

Chuôz zis pluôs lo Têz qơưs pangz nôngz yik zus chia phuôv tsangr chuôz thênhx

A Trư

1,357
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.