Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu NDrong A, xar Quảng Tân, hênhx Tuy Đưc: Bê hangr đêx

30/07/2020 15:11 G7T+7

Trơưs Tsưr jos Điểu Hùng, jos Bu NDrong lo hu trơưs bê ntơưv iz tus hangr đêx hur jos Bu Ndrong A nhis hnuôr.

Thâuv ntơư, pêx xinhv tsơưs, nênhs M'nông ntơưv hnuôr uô nênhx, uô tsêr nhoz tiv zix mas lơưr ntul tus hangr đêx muôx bê hu Đăk NDrong chia zôngx ziv grang đêx lus zôngv. Shông 2007 viv tiz nênhs cxangz ntâu mas jos Bu NDrong hâur pâuk tưz lo chinhr cuênx trôngx qơư phaiz uô 2 jos zos Bu NDrong A haz  Bu NDrong B.

Jos Bu NDrong A nhis hnuôr muôx 122 tsêr, 620 lênhx nênhs, hur nt ơư nênhs M’nông muôx 118 tsêr, 608 lênhx nênhs.

Cêr tuôx hur jos Bu NDrong A hnuz hnuôr

Tangs nro jos muôx 150 ha cax phê

Pêx xinhv chok 250 ha điêux chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

Ntâu chuôz zis tsôngv box M’nông đâux tư yêz công nông chia pangz mangx uô hnox uô hâuk

Nênhs kôngz hur jos tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us chia cxangz nhir nhiax

Jos muôx tsêr mâmx non chia tuz nhuôs lo cơưv shuv

Minh Huyền

2,992
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.