Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Bon yông yăng

27/12/2018 10:05 G12T+7

Tĕng bu ranh Y Krah, kal e, bu nuyh Bu Nong tâm bon lan bư wâl gŭ deh ngăn. Ta pĭt wâl, bu dŏng rse iêl kât yăng n’drănh mô rĭ yăng chê ndơ sa n’hanh yông prêh đah neh tâm 50 cm gơi mô gĕh so, meo, sam… sa. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan moh săk bon lan bon Bu N’Jang, moh lah bon yông yăng.

Bon Bu N’Jang abaơ gĕh 240 r’năk đah 1.000 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong gĕh tâm 30%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ăp ntil tơm ca phê, tiêu, điều n’hanh ăp ntil tuh vanh… Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan hôm chiă rong âk r’băn pêp iăr, ndrôk rpu gơi n’hao prăk n’sĭt tâm nau pah kan. Dơi Bri dak nsu bư ngih wâl gung trong, kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong n’hanh ma n’hâm soan nsrôih pah kan nĕ nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ plăch r’gâl; gĕh n’sĭt prăk tâm nau pah kan du he bu nuyh du năm tât 30 r’keh prăk.

Nau kan tanh sah, vâng tanh but ao dơi bu nuyh Bu Nong răk mray, hao dŏng uĕh

Trong hăn luh bư mir jan ba dơi bu chuk, nchŭn lŭ neh gơi bư trong bê tông

Bu nuyh bon lan ndăn neh hŏng tă tơm tơm bơ gơi tăm chia, r’mĭt, suy kơl n’sĭt tay prăk dŏng

Ăp r’năk tâm bon dơi bu kơl ân be rong, hao nau wăng sa tâm r’năk

Ca phê lah tơm tăm âk tâm bon đah neh tăm gĕh lơ 1.000 hec ta

100% r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi dŏng ŭnh điện bri dak n’hanh gĕh ŭnh uănh tivi

A Trư

2,790
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.