Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu N’Drung Lu, xă Dak Ndrung (Dak N’Soong): Bon săk Kô ruanh bon

16/05/2019 13:59 G5T+7

Tĕng bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, bon Bu N’Drung Lu dơi bu nklah tă bơh bon Bu N’Drung. Yor r’noh bu nuyh hao âk, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan gĕh kô ruanh bon săk moh N’Drung lĕ hăn rêh ta ntŏk êng jêh rĭ ruah du huê kô ruanh bon mhe moh săk lah Lu.

Gơi ân bu gĭt bu nuyh mhe nklah n’hanh bon ơm, bu nuyh tâm bon lĕ sŏk săk kô ruanh bon ơm lah N’Drung n’hanh kô ruanh bon mhe lah Lu gơi rnglăp jêng săk moh ma bon mhe. Jêh ndâk njêng bon mhe, bu nuyh bon lan lĕ sŏk săk bar he kô ruanh bon aơ gơi moh săk ma bon lah Bu N’Drung Lu. Bon abaơ gĕh lơ 70 hec ta neh; đah 59 r’năk, 245 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh dăch tât 70%.

​​​​

Du ntŏk mpơl saơ bon nar aơ

​​​​​

Tơm tăm âk ngăn ngên tâm bon lah ca phê đah neh huy gĕh tăm tât 37 hec ta

​​​​​

Bu nuyh bon lan chĭk gâ tơm tiêu ta yan bri mih

​​​​

Âk r’năk bu nuyh Bu Nong lĕ rvăt rdeh gơi bĭt rdeng drăp ndơ bư mir jan ba

​​​​​

Bí thư Chi bộ Thị Rơi (lôch bơh chiau ti) n’hưch nuih n’hâm oh nur bu ur răk mray uĕh nau way tanh rui kal e

​​​​​

Bu nuyh tur chĭng ksiêm, mray, sŭt ân kloh chĭng lor ma sŏk dŏng

Minh Huyền

2,993
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.