Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu M’Lanh A, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưc: Jos bê hangr đêx

09/07/2020 19:56 G7T+7

Trơưs Tsưr jos Điểu Lơnh, thâuv nzur pêx xinhv hur jos tiv zix mas uô hnox nhoz tov hangr jôngr, uô tsêr nhoz lơưr oz făngz tus hangr đêx muôx bê hu Đăk M’Blanh (thuôx hênhx Đăk R’lâp nhis hnuôr).

Uô kangz shông 1975, pêx xinhv nhoz thangx tsangv hangr đêx Đăk M’Blanh tưz tsangr lus uô nênhx nhoz tox tsongs ntơưv thangx tsangv xar Đăk R’tih (Tuy Đưc). Thâuv cxiv tsang jêx jos, chor nênhs hnuôr tưz zuôr bê thâuv nzur hu tsuô jos uô Bu M’Blanh (M’Lanh).Tov kangz viv pêv xinhv phuôv vangv nzir, jos Bu M’lanh hâur pâuk tưz phaiz uô 2 jos Bu M’lanh A haz Bu M’lanh B. Jos Bu M’lanh A nhis hnuôr muôx 160 tsêr, 735 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông muôx 130 tsêr, 600 lênhx nênhs.

Cêr môngl tsuô jos Bu M’lanh A hnuz hnuôr

Pangs Đăk Ría lo cxiv tsang hur jos Bu M’lanh A, bov đamv txâus đêx tsuôk tsuô yênhx puô ha kôngz lông

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv jos đrul tangs nro zos 180 ha

Điêux zos kôngz muôx thu nhâps saz trâu pêx xinhv hur jos

Ntâu chuôz zis M’nông tưz zuôr nhux đăngs lai lus zus hlôngr nhux đăngs trôngx qơư

Cinh têr phuôv tsangr, chor tsêr cxiv tsang truôx khor, đangr pho ziv hnuz ziv muôx ntâu

Minh Huyền

3,631
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.