Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu M’lanh A, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Bon moh săk n’hor dak

09/07/2020 19:56 G7T+7

Tĕng Kô ranh bon Ðiểu Lơnh, kăl e bu nuyh bon lan tâm bon pah kan bư mir jan ba tâm bri ngai, ndâk nkra wâl ta pĭt bar đah n’hor dak gĕh săk moh “Dak M’lanh tâm n’qual Dak R’lâp abaơ).

Jêh kơi năm 1975, bu nuyh bon lan rêh ta pĭt Dak M’lanh lĕ trơn sĭt gŭ ta mpeh xă Dak R’tih (Tuy Ðức). Jêh ndâk njêng tâm pă mpeh neh ntu mhe, khăn păng lĕ sŏk săk bon kăl e gơi moh tay săk bon jêng Bu M’lanh. Jêh rĭ, yor r’noh bu nuyh hao âk, bon Bu M’lanh ơm dơi bu tâm nkhah jêng 2 bon Bu M’lanh A n’hanh Bu M’lanh B. Bon Bu M’lanh A abaơ gĕh 160 r’năk, rlau 735 bu nuyh, tâm nĕ r’noh bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 130 r’năk, 600 bu nuyh.

Trong hăn tâm bon Bu M’lanh A abaơ

Nglau Dak Ría dơi ndâk nkra tâm bon Bu M’lanh A, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ma âk r’hiăng hec ta neh tăm tơm

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk ngăn ngên tâm bon đah r’noh neh gĕh tăm tât 180 hec ta

Ðiều jêng du ntil tơm tăm bư gĕh n’sĭt tay prăk rêl tâm nau pah kan ma bu nuyh bon lan

Âk r’năk Bu Nong r’văt ndrôk tưp gơi r’gâl ndrôk ngăn ngăn kăl e

Nau wăng sa hao, âk r’năk tâm bon ndâk nkra ngih wâl nâp, têh uĕh

Minh Huyền

3,632
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.