Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Lum, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đức: Jos Por

29/04/2020 15:30 G4T+7

Trơưs zơưv Điểu Chớp, iz lênhx nênhs lâul nhoz Bu Lum has, thâuv ntêx nênhs M’nông hur jos puv iz luz Por, pêx xinhv tưz chox lus khơưs chia hur tsêr tangz sis hnưl tưz pâuz tsir môngl.

Thâuv tsir môngl đuô kror qơư nhoz, luz Por tưz tsir cênhz chia por phưv pêx xinhv jêx jos nhoz tsi njiz cangz moz cêr gênhl haz kôngz lông jông, uô nênhx txâus hnox. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu bê jos uô Bu Lum (trơưs lus nênhs M’nông, Lum zos luz Por). Chia ndu jăngx lus đruôl ntơưv jos tưz lo luz Por por vêv, pêx xinhv tưz hu bê jos uô Bu Lum txus hnuz hnuôr.

Jos Bu Lum nhis hnuôr muôx 350 tsêr, jê 900 lênhx nênhs; hur ntơư nênhs M’nông muôx 55 tsêr.

Cêr môugl hur jos cơ banv tưz lo luôv mox nhex

Tangs nro jos muôx yangx 400 ha cax phê

Bơ, sâux riêng, măc ca, txir thâur Nữ Hoàng lo pêx xinhv chos muôx li 60 ha

Nênhs kôngz hur jos tsinhv chos muôx 20 ha kos laz

Lưs laz đuz Nhật Bản lo pêx xinhv chos siv los six huv đêx angr, phuôz chuô haz sâu lo muôx li 50kg/sox/hnuz

Jos muôx tsêr Mâmx non, tsêr cơưv cxênhx I chia zôngx ziv tsuô tuz nhuôs môngl cơưv

A Trư

1,201
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.