Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Lum, xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức: Bon Lum

29/04/2020 15:30 G4T+7

Tĕng che Ðiểu Chớp, du huê bu nuyh ranh ta bon Bu Lum n’kôch, kăl e Bu nuyh Bu Nong ta bon mâp du mlâm grăp mah, khăn păng dônh prăp tâm wâl jêh rĭ mô gĭt rĭ aơ roh lơi.

Jêh trơn ndâk njêng bon lan ntŭk êng, grăp Lum brah thơ luh gơi mât mray đăp mpăn nau rêh bon lan n’hanh bư jêng ăp ntil tơm tăm, nau rêh bu nuyh bon lan hơm răm. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh bon lan moh săk bon jêng Bu Lum. Gơi nkah gĭt ndơn tâm bon lĕ dơi grăp Lum mât chiă, bu nuyh tâm bon lĕ moh săk bon jêng bon Bu Lum tât abaơ.

Bon Bu Lum abaơ gĕh 350 r’năk, dăch tât 900 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh 55 r’năk.

Trong hăn ta bon abaơ lĕ dơi bri dak nkra jêng trong bê tông

Lĕ r’ngôch tâm bon gĕh 400 hec ta ca phê

Bơ, sầu riêng, măc ca, tơm play khoăr Nữ Hoàng bu nuyh bon lan tăm gĕh 60 hec ta

Bu nuyh bư mir tâm bon tăm gĕh 20 hec ta tơm bum prŭm

Blân Nhật Bản dơi bu rlong tăm uănh di hĕ mô ma neh ntu, mih nar n’hanh gĕh n’sĭt tât 50 kí du sào du nar

Bon gĕh Wâl sam bŭt kon se jê nti, wâl sam bŭt gưl I gơi gĕh jrô nti sam bŭt ma kon se

A Trư

1,209
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.