Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Krăk, xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức: Bon Krăk

23/04/2020 14:34 G4T+7

Tĕng ăp bu nuyh ranh âk năm ta bon Bu Krăk n’kôch, kăl e bu nuyh bon lan ta bon way gĕh âk nau ji kop, nau ji tưp, n’hanh gĕh âk bu mhĭk nhŭp, dông, bư âk nau m’hĭk tâm bon lan. Du măng jêh rĭ, bu ranh bon mbơi saơ du huê bu nuyh tât hăn n’kôch “Lah ŭch bu nuyh bon lan mô gĕh nô nau m’hĭk tât, ôi tau khăn may hăn ơm ta leng dak, bơh năp bôk n’hor dak hoch bơh pĭt bon gơi bư brah ma bar mlâm bêh krăk”.

Tât ôi, bu ranh bon hăn tât ta n’hor dak saơ bar mlâm bêh krăk dŭt ma têh, nĕ bu ranh bon klach ngăn, nchuăt sĭt ta bon. Jêh rĭ bu ranh bon n’kôch ma ăp bu nuyh bon lan gĭt, lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan iăt tĕng, jêh rĭ bư brah lah yang ma bar mlâm bêh aơ gơi bu nuyh bon lan tâm bon đăp mpăn nau rêh. Ntơm bơh nĕ, ăp bu nuyh lĕ moh săk bon jêng bon Krăk. Gơi bu nuyh bon lan kah gĭt ndơn aơ kăl e, bu nuyh bon bon lan lĕ moh săk bon lah jêng bon Bu Krăk tât abaơ.

Bon Bu Krăk abaơ gĕh 158 r’năk, rlau 540 bu nuyh; tâm nĕ gĕh rlau 80% r’noh bu nuyh Bu Nong rêh.

Du ntŭk mpơl bon Bu Krăk

Trong lăp ta bon nar aơ

Lĕ r’ngôch tâm bon gĕh rlau 100 hec ta ca phê

Ðiều n’sĭt tay prăk rêl jêh ca phê ân ma bu nuyh bon lan

Ăp ntil tơm bơ, măc ka dơi bu nuyh bon lan tăm gơi gĕh nao nao prăk rêl n’sĭt tâm ăp yăn

Bu nuyh bon lan tăm ăp tơm iê nar tăm gĕh bum prŭm, n’ha dŏng bư trau… gơi n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Bon gĕh Wâl sam bŭt gơi ntĭm nti ma kon se jê

Minh Huyền

2,142
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.