Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Kol, phươngx Nghiar Tân, thix xar Gia Nghiar

15/11/2018 14:05 G11T+7

Trơưs chor nênhs lâul M'nông, bê hâur pâuk ntơưv jos Bu Kol zos Păr Yông. Thâuv ntêx, jos nhoz jê thangx tsangv ji tich ntông xoaix thuôx xar Đăk Nia, thix xar Gia Nghiar nhis nuôr.

Ntêr jux jul, jos muôx ntâu lênhx nênhs tuôx nhoz sâuv iz puôl ndil trôngz. Jos nuôr lo hu uô Bu Kol. Bu muôx grê zos ntâu (ntâu lênhx nênhs tuôx nhoz). Kol muôx grê zos khuôz nhoz iz puôl ndil. Tsinhz tas mas, jos nhoz sâuv troongz haz iz puôl ndil lo xor ntơưv chor hangr đêx lux, zâu xưs li nav đêx Đôngx Nai, hangr đêx Đăk R’tih haz hangr đêx Đăk Mung. Pêx xinhv môngl lus tsi lo, mangl khuôz hur plơưr xưs li iz “por trôngz har txưr”. Ntơưv zos hâur pâuk bê Bu Kol.

Nhis nuôr, jos Bu Kol muôx 169 tsêr, 800 ntâu tus nênhs. Hur ntơư, 54% zos cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Nduôr, Mix Jênhx, Thair, Hoa, Ê đê, Chăm... Đrul pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx chinhr cuênx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv hur jos trâu saz uô nox uô hâuk. Luz nênhx tsôngv box ziv hnuz ziv phuôv tsangr haz nhoz truôx.

Jos Bu Kol thuôx tuv nênhs đrôngl 5, phươngx Nghiar Tân, thix xar Gia Nghiar

Tsêr văn hoar côngs đôngx zos qơư tuôx uô cê, sinh hoatx ntơưv pêx xinhv jos Bu Kol

Kuôl pux M’nông ntơưv jos Bu Kol tsinhr nangr khâuz ndơưk truênx thôngr thâuv môngl côngv cxuô hnuz lêr zov chênhr

Chor tsêr truôx khor ntơưv minhx cxưx nênhs tsơưs lo cxiv tsang, hlôngr chor tsêr kuz, poz

100% nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs hur jos Bu Kol lo môngl cơưv

Nhuôs zâu hur jos lo zov chênhr, tu jông đuô

Mẫn Doanh

3,032
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.