Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Koh, xă Dak R’Tih, n’qual Tuy Ðức: Bon koh ti

18/06/2020 14:02 G6T+7

Tĕng kô ranh n’gâng Mặt trận bon Ðiểu Ðá, nĕ dơh n’hor dak tâm bon gĕh âk ngăn ka nĕ bu nuyh Bu Nong ta bon way hăn nhŭp ka đah pam.

Khăn păng way dơm pang lôch măng, tât ôi hăn chop n’hanh nhŭp ka. Khă nĕ, gĕh âk tă bu nuyh bon lan hăn dơm pam nhŭp ka yor bu way ntŭng. Du nar, dôl ma nhŭp ntŭng ka bu nĕ mpang ti bu nuyh ntŭng ka iang tâm pam, mô hôm dơi đât ti bơh tach. Jêh rĭ, bu nuyh dơm pam hăn chop n’hanh gĭt saơ bu nuyh way ntŭng ka. Yor ji nuih đah nau ntŭng nĕ bu nuyh nơm tơm pang sŏk pêh koh tăch mpang bu nuyh ntŭng aơ. Ntơm bơh nĕ, khăn păng lĕ moh săk bu nuyh bon lan n’hanh bu rêh ta mpeh aơ jêng Bu Koh tât abaơ. Bon Bu Koh abaơ gĕh 200 r’năk, rlau 760 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 532 r’noh r’năk.

Trong hăn ta bon Bu Koh nar aơ

Bon gĕh dăch tât 2 km bong dak hoch gơi bư gĕh dak dŏng bư mir jan ba ân ma 19 hec ta ba

Wâl bu nuyh bon lan dơi nkra đah brĭk, tôn gơi r’gâl wâl bư đah k’đar

Kô ranh n’gâng Mặt trận bon Ðiểu Ðá (lôch bơh ma ti) n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan tâm r’nglăp ndâk njêng nau rêh mhe

Lam bon gĕh rlau 300 hec ta neh tăm ca phê

Bu nuyh bon lan kât rse n’hanh đră mâng gơi mô gĕh chơ lôt tơm tiêu tâm yăn mih phŭt

Minh Huyền

2,707
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.