Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Jar, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Săk du n’hor dak

11/04/2019 10:03 G4T+7

Tĕng che Ðiểu Ðoan, Kô ruanh bon Bu Jar, kal e, gĕh du jrŏng bu nuyh Bu Nong rêh bơh pĭt n’hor dak moh lah Dak Jar ta xă Quảng Trực (Tuy Ðức) hăn gŭ rêh ta xă Dak N’Drung abaơ.

Gơi bu gĭt jrŏng bu nuyh tă bơh ntŏk êng tât ta aơ rêh, nĕ bu moh săk ma jrŏng bu nuyh aơ lah Bu Jar (kơp lah jrŏng bu nuyh tă bơh n’hor dak Jar). Jêng ndâk njêng bon mhe, bu sŏk săk jrŏng bu nuyh aơ gơi moh săk jêng bon Bu Jar. Bon Bu Jar abaơ gĕh 89 r’năk, tâm nĕ 56 r’năk bu nuyh Bu Nong. Bu nuyh bon lan hao nau wăng sa yor bư mir jan ba tăm ca phê, tiêu, tuh vanh n’hanh jă rong ndrôk rpu pêp iăr. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh ta nau pah kan du năm tât 20 r’keh prăk.

Ngih wâl têh uĕh tâm bon lơ nar lơ âk

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk tâm bon lah gĕh lơ 90 hec ta

Bu nuyh bư mir răk chăm tiêu

Bu nuyh bon lan tăm r’puăl, mbo, tơm tăm sa trau… gơi tăch ân bu r’văt tâm bon

Bu nuyh bon lan chiă rong mlâm ndrôk rpu pêp iăr

Minh Huyền

2,705
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.