Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Gia, xă Quảng Trực, n’qual Tuy Ðức: Săk dôr yôk mô gĕh tơm si tơm gle

19/03/2020 10:40 G3T+7

Tĕng nô Ðiểu Srao, Kô ruanh bon Bu Gia, kăl e bu nuyh Bu Nong way rêh tĕng mpôl mô rĭ tĕng jrŏng rnoi tâm ăp ntŭk.

Tâm nĕ gĕh du mpôl rêh ta dôr yôk mô gĕh tơm si tơm gle dăch n’har bri dak Việt Nam – Drôn (ta xă Quảng Trực, Tuy Ðức abaơ) nĕ mpôl bon lan ta bon êng moh mpôl bon lan ta bon aơ jêng mpôl rêh ta dôr yôk mô gĕh tơm si tơm gle. Jêh dơi tâm lơh sŏk lơi neh ntu he bu pit, ăp mpeh neh ntu dơi bu ndâk njêng, khăn păng lĕ sŏk săk dôr yôk mô gĕh tơm si tơm gle gơi moh săk bon lah Bu Gia (tĕng nau bu nuyh Bu Nong ta aơ rblang lah mpôl bu nuyh rêh ta dôr yôk mô gĕh tơm si tơm gle) n’hanh dơi moh jêng tât abaơ.

Bon Bu Gia abaơ gĕh 175 r’năk, rlau 700 bu nuyh; tâm nĕ gĕh tâm 50% lah bu nuyh Bu Nong rêh.

Dôr yôk mô gĕh tơm si tơm gle jêng tô tơm moh săk bon jêng Bu Gia

Bơh đah tăm ca phê, bu nuyh bon lan ta aơ tăm tay ăp ntil tơm: rpuăl, bum prŭm, ba lŏ…

Nglau n’gân dak dơi bri dak bư ta bon gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Âk r’năk bu nuyh Bu Nong tâm bon mât mray âk yăng gir kăl e

Kô ruanh bon Ðiểu Srao (lôch bơh chiau ti) n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan gơih pah kan bư hao nau wăng sa

100% trong hăn tâm bon dơi bu bư trong dak blĭt, trong bê tông gơi gĕh trong hăn uĕh

A Trư

1,394
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.