Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Đôp, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos Tsưr nangz

18/04/2019 09:38 G4T+7

Nênhs lâul hur jos Bu Đôp thangv, thâuv ntêx muôx li 30 tsêr nênhs M’nông nhoz hur iz luz hangr tuz, iz puôs ndil muôx trôngz saz thair; xangr môngl tsuô hur jos tsuv hlang đhâu hangr tuz, đêx chênhr. Nênhs hur jos nuôr tưz côngv iz tus nangz lux (tsưr nangz) chia por vêv pêx xinhv nox kangz nhoz jông.

Ntâu jas muôx nênhs fêv tuôx hur jos uô fêv tsuô pêx xinhv, tus tsưr nangs nuôr muôz zus chêr uô qox tuôv chia chor nênhs nuôr hlang đêx. Thâuv chor nênhs fêv ndi tangs sâuv nangz chêr mas tus nangz nti, uô tsuô chor nênhs fêv nuôr pôngz đêx tuôs tangs. Tov kangz, thâuv tsir lus uô nênhx nhoz ntơưv xar Đăk N’Drung cxuô lênhx tưz hu chor nênhs nuôr uô Bu Đôp, muôx grê tas chor nênhs tsưr nangz. Thâuv cxiv tsang jos, lơưr tưz hu bê jos uô Bu Đôp.

Nhis nuôr jos Bu Đôp muôx 68 tsêr, 277 tus nênhs, minhx cxưx M’nông txir muôx li 50%. Jos muôx angr uô nox đangr 63 ha, chos cxuô zangv kôngz xưs li phưx txoz, cax phê, cxuô zangv hoa maux haz zus tsax cxu keiz us chia phuôv tsangr cinh têr. Chor chuôz zis pluôs ntơưv jos yuôr 20%.

Iz chik câuv jos hnuz nuôr

Phưx txoz zos kôngz chos zov chênhr đrul tangs nro hur jos muôx 40 ha

Lo Têz qơưs cxiv tsang pangs đêx, bov đamv txâus đêx tsuôk tsuô kôngz hur cheix ntux kruôr

Chos shơư txir lưs mangz hur vangx ntông nox txir tsi tâu lôngl chia sâu cxangz nhiax cxas

Zơưv Y Nơi zos nênhs txơưx haz chuôz zênhx truênx thôngr xưs li cơưv, tơưz, vangz…

Văn hoar ntâuz txaix lo kuôl pux M’nông tuôr tsês haz por phưv xưs li ntul, xơưk taz, yo, nangz…

Minh Huyền

3,302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.