Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Dôp, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong): Bon Brah bêh

18/04/2019 09:38 G4T+7

Tĕng bu nuyh ranh tâm bon Bu Dôp n’kôch, kal e gĕh tâm 30 r’năk bu nuyh bon lan Bu Nong rêh tâm dŭng yôk, ăp mpeh gĕh yôk n’king; lah ŭch hăn tâm bon bu nyh bon lan way hăn du n’hor dak, dak thăng ngăn. Bu nuyh ta bon aơ lĕ bư ma bêh (brah bêh) gơi mât uănh nau rêh bon lan ân đăp mpăn.

Lah gĕh bu nuyh m’hĭk lăp tâm bon, bêh way dŏng săk păng bư ntung ân bu găn dak. Lah phung m’hĭk lĕ hao lĕ ta kơi bêh ntaih săk, bư phung m’hĭk aơ tŭp ta kơi khĭt lĕ r’ngôch. Jêh rĭ, lah tât hăn rêh ta xă Dak N’Drung ăp bu nuyh lĕ moh jrŏng rnoi phung aơ lah Bu Dôp, rblang lah jrong rnoi bu nuyh brah bêh. Lah ndâk njêng bon, khăn păng moh săk bon lah Bu Dôp.

Abaơ bon Bu Dôp gĕh 68 r’năk, 277 bu nuyh, bon lan Bu Nong rêh tâm 50%. Bon gĕh neh bư mir jan ba huy 63 hec ta, tăm ăp til tơm gĕh ca phê, tiêu, tuh vanh n’hanh chiă rong mpô mpa gơi bư hao nau wăng sa. R’noh r’năk o-ach tâm bon abaơ hôm e 20%.

Du ntŏk mpơl bon nar aơ

Tiêu lah du ntil tơm tăm âk đah neh gĕh tăm lam bon gĕh 40 hec ta

Dơi Bri ndâk koai nglau dak, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ta yan kăl wai

Tăm tơm play krŏch rse ndrel ma tơm tăm sa play gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm nau kan

Che Y Nơi lah du huê bu nuyh blau tanh ăp ntil sah, dông, nĭr…

Nau way vâng tanh dơi oh nur Bu Nong prăp mray gĕh tanh nah, tanh sa bŭt, ao, dŭng cheng…

Minh Huyền

3,483
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.