Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Dăr, xar Quảng Trực, hênhx Tuy Đức: Bê iz tus đêx

16/04/2020 10:02 G4T+7

Trơưs chor nênhs lâul hur jos Bu Dăr, thâuv ntêx nênhs M’nông khênhx uô nênhs iz hnuz kror hnuôr iz hnuz kror iz. Thâuv môngl txus iz tus hangr đêx tax tul tsơưs, pangz nênhs ntơư tưz luôx jôngr uô têz. Haz chor nênhs ntơư tưz uô tsêr cxiv tsang jêx jos. Txix ntơư, pêx xinhv ntơưv hnuôr tưz hu bê tsuô jêx jos uô Bu Dăr (muôx grê tas chor nênhs nhoz tov tus đêx Dăr).

Jos Bu Dăr nhis hnuôr muôx 482 tsêr, 1.800 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box minhx cxưx xưs li M’nông, Zir, langl, Chu… txir muôx 30% tiz nênhs.

Tangs nro jos muôx li 250 ha cax phê

Măc ca tangz tov lo pêx xinhv chos ziv hnuz ziv ntâu chia hlôngr chor kôngz sâu tsi lo ntâu xưs li phưx txoz, điêux

Cxuô zangv kôngz lur hnôngz nhôngl xưs li jâuz, tâuz az, tâuz đăngs… lo pêx xinhv chos chia sâu cxangz nhiax txas

Hur jos muôx tsêr Mâmx non, Tsêr cơưv cxênhx I chia tuz nhuôs cơưv shuv

Tsêr y têr xar lo cxiv tsang yaz chia njuôl, khu moz tsuô pêx xinhv jông đuô

Tsưr jos Vũ Minh Tiến (sangz lâux) tsinhr môngl kruôz ntuôl tsưr tsêr cax phê uô jông hâux lưv phangx, tangr moz Covid-19

A Trư

1,339
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.