Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Dak, xă Thuận An, n’qual Dak Mil

06/06/2019 10:18 G6T+7

Tĕng bu ranh bon Y Yăm n’kôch, ta năm Prăng uănh gai, gĕh bar mpôl bu nuyh Bu Nong tă bơh ăp mpeh n’gor Quảng Ðức ơm hăn tât ta n’qual Dak Mil, n’gor Dak Nong abaơ rêh.

Mpôl bu nuyh Bu Nong tă bơh mpeh Nam way sŏk săk n’hor dak gơi moh săk ntơm bon lah Dak; du mpôl bu nuyh Bu Nong tă bơh mpeh n’qual Dak N’Soong nar aơ way sŏk săk du mpôl bu nuyh gơi moh săk ntơm bon lah Bu. Jêh dơi ndâk njêng bon jêng du bon khăn păng sŏk săk ntơm moh bon nar mpôl Bu Nong gơi moh săk bon jêng Bu Dak. Abaơ bon gĕh 314 r’năk, 1.412 bu nuyh, bon lan bu nuyh bu nong rêh gĕh 90%. Gơi kơl bu nuyh bon lan hao nau bư mir jan ba, xă lĕ nsu koai nglau dak, bư trong bê tông tâm bon; kơl ân ntil tơm tăm, mpô mpa rong, ntĭm khoa học kĩ thuật kơl bu nuyh bon lan hao nau wăng sa. Yor nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ đăp mpăn; bon hôm e du r’năk o-ach; gĕh n’sĭt tâm nau pah kan du năm tât 30 r’keh prăk du huê bu nuyh.

Du ntŏk mpơl saơ bon Bu Dak nar aơ

Bu nuyh bon lan dơi dŏng dak kloh tă bơh ntu dak dŏng ndrel tâm bon

Bon Bu Dak dơi bu rnê yor gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe

Bơh đah tăm ca phê, bu nuyh bon lan tâm bon tăm gĕh lơ 22 hec ta tiêu

Nglau n’gân Bu Dak dơi bri dak nsu bư gơi gĕh dak dŏng tŏ tâm 200 hec ta ăp ntil tơm tăm

Y Sơn

2,740
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.