Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Đách, xar Quảng Tín, hênhx Đăk R’lâp: Bê iz tus nênhs lâul

17/09/2020 11:18 G9T+7

Jos Bu Đách, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) nhis nuôr muôx 125 tsêr, yangx 750 lênhx nênhs, tiv zix mas nênhs M’nông. Bê jos lo hu trơưs bê iz tus nênhs lâul, tus nênhs krêz tơưv luz jos nhis nuôr.

“Bu” zos iz pangz tiz nênhs, côngx đôngx. “Đách” zos bê ntơưv lâul Điểu Đách. Trơưs lus đruôl has, nênhs lâul Điểu Đách muôx iz jas môngl pêv trông thâuv tangr njiz nxeik phuôz teik ntux grêl blax têz đang đêx ntơưv iz luz pangs đêx cưx jêz. Txix nt pơư, zơưv txưr tsi khênhr pux tuz nhuôs hur jos môngl đang đêx trâu thâuv 12 tênhz tangr su, chia tsi fôngv nxeik phuôz teik ntux đang đêx. Kror zơưv njiz nxeik phuôz teik ntux lo seiz lo iz xưv cxênhx zov chênhr. Viv li, côngz mênhx haz has lus ntơưv zơưv ziv muôx grê, tưz zos nênhs tuôr tangs nro cxuô pangz nênhs M’nông nhoz iz puôs ndil thâuv ntơư. Zơưv zos nênhs sâu cxuô pangz nênhs M’nôngz ntơưv chor jos Bu G’lun, Bu Tuôl haz Bu Đách lus uô iz jos hu bê Bu Đách txus nhis nuôr.

Nhis nuôr jos muôx 80 tsêr nênhs M’nông

Tsêr văn hoar côngx đôngx ntơưv jos lo cxiv tsang haz sir zôngv muôx kangz hâu

Chok cax phê muôx ntâu nhiax sâu tsinhv trâu pêx xinhv nhis nuôr

Tsôngv box M’nông txar chor điêux lâul chia hlôngr nôngz chok yaz

Ntâu chuôz zis M’nông tưz pâuz cêr hoaix chuôz zis, tu, kra tuz nhuôz jông đuô

Pêx xinhv sir zôngv đêx nyaz, huv vêv xinhz

H’Mai

4,213
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.