Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Đach, xar Đăk R’tih, hênhx Tuy Đưưc: Jos pangs đêx njêr

02/07/2020 16:57 G7T+7

Trơưs iz cxa nênhs lâul nhoz hur jos has, thâuv ntêx tsi muôx njêr hnox mas nênhs M’nông tưz môngl ntâu kror tov hangr jôngr chia nrar njêr.

Muôx iz jas, pêx xinhv puv tov hangr jôngr muôx iz luz pangs, muôx hâur đêx lus tangz sis tsi muôx qơư grêl. Puv muôx ntâu zangv tsax kul tsinhr lus hâuk đêx, pêx xinhv hâuk siv chês đêx kangz njêr. Txix ntơư, nênhs M’nông tưz tuôx grang đêx tsi tsês ntơưv hnuôr chox môngl zôngv hlôngr njêr. Chia ndu txus iz ntu tsi muôx đêx, nênhs M’nông tưz hu bê tsuô jos uô Bu Đach. Trơưs lus M’nông: Đach zos pangs đêx muôx njêr. Jos Bu Đach nhis hnuôr muôx 202 tsêr, yangx 780 lênhx nênhs, hur ntơư nênhs M’nông txir muôx li 50%.

Cêr môngl tsuô jos Bu Đach hnuz hnuôr

Jos Bu Đach zos qơư xar Đăk R’tih cxiv tsang Tsêr Bia ndu txus chor anh hungx liêx sir hur jas ntâus tir Mỹ, hur ntơư muôx ntâu liêx sir nênhs M’nông

Jos muôx tsêr cơưv mâmx non chia tuz nhuôs lo cơưv shuv

Jos muôx 21 ha ntâu blêx lax

Pêx xinhv hur jos tưz tênhr zuz jâuz cangz chia chos

Khâuz ndơưk truênx thôngr lo kuôl pux M’nông hur jos tuôr tsês haz nangr hur chor hnuz lêr, hôis

Minh Huyền

3,440
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.