Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Ðach, xă Dak R’tih, n’qual Tuy Ðức: Bon trâp dak boh

02/07/2020 16:57 G7T+7

Tĕng ăp bu nuyh ranh tâm bon n’kôch, kăl e mô gĕh boh sa nĕ bu nuyh Bu Nong hăn tâm ăp ntŭk tâm bri gơi joi boh sa.

Tât du tâ hăn joi, bu nuyh bon lan saơ tâm bri gĕh du ntu ntrâp, gĕh dak hŏch lăp mô saơ hŏch luk bơh tach. Saơ âk mpô mpa tâm bri hăn ta ntu trâp aơ ngêt dak, bu nuyh bon lan rlong kơt ngêt saơ dak aơ chiăt boh. Ntơm bơh nĕ, bu nuyh Bu Nong hăn nao nao ta ntŭk aơ sŏk dak ngêt gơi r’gâl ma boh sa. Gơi kah gĭt năm khay mô tŏng boh sa, bu nuyh bon lan lĕ moh săk bon jêng Bu Ðach. Bon Bu Ðach abaơ gĕh 202 r’năk, rlau 780 bu nuyh, tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 50% r’noh bu nuyh.

Trong hăn tâm bon Bu Ðach abaơ

Bon Bu Ðach jêng ntŭk xă Dak R’tih ndâk nkra Wâl Gâng lŭ kah gĭt ăp nô hăt janh săn săk ta tâ tâm lơh đah My, tâm nĕ gĕh âk ka han săn săk bu nuyh Bu Nong

Bon gĕh wâl sam bŭt gơi oh kon bon lan dơi nti sam bŭt

Bon gĕh rlau 21 hec ta neh tăm ba lŏ

Bu nuyh bon lan tâm bon ươm tăm êng tơm dâu siăm ndrŭng brai

Bŭt ao kăl e dơi oh bu bu ur Bu Nong tâm bon mât mray n’hanh nchoh mbăn ta ăp tâ hăn rbŭn, hăn pâl rlưn

Minh Huyền

3,666
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.