Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Boong, xar Đăk Buk So, hênhx Tuy Đưc: Bê luz đangz buô krâur

07/05/2020 09:36 G5T+7

Trơưs zơưv Điểu Sôih, Bir thư chi bôs jos Bu Boong, thâuv nzur luz cheix yeiz plăngz, pêx xinhv hur jos tangs blêx, njaz, tsi muôx mor hnox.

Iz lênhx nênhs viv yeiz plăngz đhâu, thâu vpuv iz tus buô tangz tov hnox hur iz luz đangz buô shông lôx ô lux, lênhx nênhs ntơư tưz môngl đrul buô hnox cênhz tus buô. Txix ntơư, cxuô lênhx tưz hu luz jos hnuôr uô jos Bu Boong (trơưs lus M’nông: Boong muôx grê hu uô đangz buô krâur). Chia ndu jăngx lus đruôl luz đangz buô krâur tưz chơưv chiax tiz nênhs thâuv ntơư, jêx jos tưz hu bê zus luz jos uô Bu Boong. Jos Bu Boong nhis hnuôr muôx 216 tsêr, yangx 800 lênhx nênhs; hur ntơư muôx 106 tsêr zos tsôngv box M’nông.

Jos muôx tsêr văn hoar chia pêx xinhv lo sinh hoax côngs đôngx

Cêr plơưr jos, môngl thangx tsangv uô hnox cơ banv lo luôv cxeik, mox nhex

Cax phê zos kôngz chos tsinhv ntơưv pêx xinhv hur jos đrul tangs nro muôx 165 ha

Jos muôx 8,5 ha angr lax, chos lo 1-2 chiv/shông

Tsôngv box tsinhv chos phưx txoz

Cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li kos laz, hoa maux...lo pêx xinhv chos hlôngr chiv

Minh Huyền

1,530
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.