Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Boong, xă Dak Bŭk So, n’qual Tuy Ðức: Săk boong dơm mpa sur

07/05/2020 09:36 G5T+7

Tĕng che Ðiểu Sôih, Bí thư Chi bộ bon Bu Boong, kăl e ta yăn kăl wai ji ngot, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ phe, lĕ ba, mô gĕh piăng sông.

Jêh rĭ, gĕh du huê bu nuyh bon lan yor ji ngot, dôl kan saơ su mlâm sur dôl sa mpa ta nor bư đah tơm si têh, bu nuyh aơ hăn sa ndrel ma sur. Ntơm bơh nĕ, ăp bu nuyh moh bon jêng Bu Boong. Gơi nkah n’đơn n’kôch bông dơm mpa sur kơl bu nuyh bon lan mô gĕh ji ngot, bon lan lĕ moh săk bon khăn păng nơm jêng bon Bu Boong. Bon Bu Boong abaơ gĕh 216 r’năk, rlau 800 bu nuyh; tâm nĕ 106 r’năk bu nuyh Bu Nong rêh.

Bon gĕh wâl rbŭn gơi gĕh ntŭk bu nuyh bon lan rbŭn

Trong hăn ta bon, trong hăn tâm mir lĕ dơi bri dak kơl bư jêng trong dak blĭt, trong bê tông

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk ngăn ngên tâm bon đah r’noh neh gĕh tăm tât 165 hec ta

Bon gĕh 8,5 hec ta neh lŏ, tăm 1– 2 yăn du năm

Bu nuyh Bu Nong tăm tay tơm tiêu

Ăp tơm tăm gleh tâm ban gĕh bŭm prŭm, tuh vanh… dơi bu nuyh bon lan tăm tay

Minh Huyền

1,543
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.