Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Bong, xar Đăk N’Drung (Đăk Song): Jos bê nênhs muôx côngz bê

23/05/2019 14:09 G5T+7

Trơưs nênhs lâul jêx jox Điêuv N’Srưa has, thâuv ntêx nhoz ntơưv thangx tsangv hênhx Tui Đưc buôs đriv Campuchia muôx iz tus nênhs hu uô Bong (Boong) los six moz saz pêx xinhv jêx jos.

Bong tư kruôz hu pêx xinhv côngv saz tir tsax nhâuv, nênhs fêv haz siz pangz uô nox. Tsix ntơư, zơưv Bong lo pux tuz nhuôs seiz hluz, tsang uô nênhs muôx côngz bê hur jos. Thâuv têz qơưs tax tul, iz cxa chuôz zis hur jos nuôr lus uô nox nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk N’Drung (Đăk Song), yuôr chor lus nhoz sâu vthangx tsangv xar Đăk Buk So (Tui Đưc). Chia ndu lus hâur pâuk haz nênhs muôx côngz bê thâuv ntêx, cxuô lênhx tưz hu bê jos zos Bu Bong. Jos nhis nuôr muôx yangx 160 tsêr, muôx li 700 tus nênhs; hur ntơư tsôngv box M’nông muôx yangx 60%. Sâu fênhx đrăngz lo muôx 25 nhiax/tus nênhs/shông.

Cêr môngl hur jos hnuz nuôr

Jos muôx tangs nro angr cax phê zos 150 ha

Tsưr jos Thix Duyên yangv, đênhr saz chuôz zis pluôs hur jos la Têz qơưs pangz yik, buô nôngz zus jông chia muôx điêux ciêns phuôv tsangr cinh têr

Pux tuz nhuôs hur jos chos kôngz lur nôngz nhôngl haz zus tsax chia cxangz nzir thu nhâps

Pangs đêx tangz tov đâux tư khu đuô chia muôx txâus đêr tsuôk kôngz chos

Nênhs M’nông hur jos tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix…

Minh Huyền – Y Sơn

3,036
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.