Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Bong, xă Dak N’Drung (Dak N’Song): Bon moh săk bu nuyh gĕh k’hưm

23/05/2019 14:09 G5T+7

Tĕng bu ranh bon Ðiểu N’Srưa n’kôch, kal e ta mpeh n’qual Tuy Ðức dăch ma Drôn gĕh du huê bu nuyh moh Bong (Boong) lĕ nuih n’hâm ŭch rŏng ma bu nuyh bon lan.

Bong lĕ jă đă bu nuyh bon lan tâm rom gop gơi bư khĭt mpô mpa sa bu nuyh, bu nuyh m’hĭk n’hanh tâm kơl pah kan bư mir jan ba. Ntơm bơh nĕ, che Bong dơi bu nuyh bon lan ŭch rŏng, đă bư bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon. Jêh dơi tâm lơh sŏk lơi bri dak he nơm, gĕh âk r’năk bu nuyh bon lan ta bon aơ lĕ hăn ndâk njêng nau rêh mhe ta xă Dak N’Drung (Dak N’Soong), r’năk ba bă sĭt rêh ta xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức). Gơi nkah ân oh mon kon sau gĭt tô tơm n’hanh bu nuyh gĕh k’hưm kal e, bu lĕ moh săk bon lah Bu Bong. Bon abaơ gĕh lơ 160 r’năk, tâm 700 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Bu Nong gĕh lơ 60%. Gĕh n’sĭt tâm nau pah kan tâm 25 r’keh prăk du năm.

Trong hăn lăp ta bon nar aơ

Bon gĕh neh tăm ca phê tât 150 hec ta

Kô ruanh bon Thị Duyên khâl, n’hưch nuih n’hâm r’năk o-ach tâm bon dơi Bri dak kơl ân be, sur rong gơi hao nau wăng sa

Bu nuyh bon lan tâm bon tuh vanh gleh nar n'hanh chia rong mpô mpa gơi n’sĭt tay prăk tâm nau wăng sa

Nglau dak dôl nsu nkra tay gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm

Bu nuyh Bu Nong tâm bon răk mray uĕh nau kan vâng tanh…

Minh Huyền – Y Sơn

3,037
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.