Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Bu Bơ, xar Trươngx Xuân (Ðăk Song)

14/02/2019 16:21 G2T+7

Jos Bu Bơ nhis hnuôr muôx 136 tsêr đrul yangx 500 tus hnênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx 60%. Pux tuz nhuôs hur jos chos chor kôngz tsinhv xưs li cax phê, phưx txoz, điêux haz ntâu zangv hoa maux… Iz făngz chos kôngz, pêx xinhv hur jos tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us chia sâu cxangz nzir nhiax txas.

Lo Têz qơưs đâux tư cxiv tsang cơ sơv has tângx; pangz hnôngz kôngz, hnôngz tsax cênhz sir jul uô hnox mas luz hnênhx pêx xinhv ntơưv hnuôr tangz tov ziv hnuz ziv truôx. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz hnênhs lo muôx 20 chơưx nhiax/tus hnênhs/shông.

Iz chik câuv jos Bu Bơ hnuz hnuôr

Khâuz ndơưk truênx thôngr lo kuôl pux tuôr tsês haz hnangr hur chor hnuz lêr hôis

Hnênhs kôngz sir zôngv hês thôngr tsuôk đêx bec pangz mangx uô hnox uô hâuk

Cax phê zos zangv kôngz ntâu tiv oz uô kangz cax phê

Tsêr văn hoar lo đâux tư cxiv tsang đangr pho

Minh Huyền

2,757
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.