Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Bơ, xă Trường Xuân (Dak N’Soong)

14/02/2019 16:21 G2T+7

Bon Bu Bơ abaơ gĕh 136 r’năk đah lơ 500 bu nuyh, tâm nĕ Bu Nong rêh gĕh tâm 60%. Bu nuyh bon lan tâm bon tăm ăp ntil tơm gĕh lah ca phê, tiêu, điều n’hanh ăp ntil tuh vanh…. Bơh đah nsrih tăm ăp ntil tơm, bu nuyh tâm bon hôm chiă rong âk rbăn mlâm ndrôk rpu, pêp iăr gơi n’hao prăk n’sĭt tâm nau pah kan.

Dơi bri dak si bư ngih wâl gung trong hăn; kơl ân tơm tăm, mpô mpa rong n’hanh ma nau nsrôih tâm n’hâm soan pah lan nĕ nau rêh bu nuyh bon lan ta aơ lơ nar lơ đăp mpăn. Gĕh n’sĭt du huê bu nuyh kan du năm tâm 20 r’keh prăk.

Du ntŏk mpơl saơ bon Bu Bơ nar aơ

Sa bŭt ao nchoh mbăn kal e dơi bu ur tâm bon răk mray uĕh gơi nchoh mbăn tâm ăp nar rbŭn

Bu nuyh bon lan tĕng kơt nau bu ntĭm kan tŏ ca phê đah béc pah kan bư mir jan ba

Tiêu jêng du ntil tơm tăm âk tâl 2 jêh tơm ca phê

Wâl rbŭn bon dơi ndâk bư têh uĕh

Minh Huyền

2,868
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.