Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Broih, bon jê Dak Mam, n’qual Krông Nô

07/11/2019 14:39 G11T+7

Tĕng ăp bu ranh bon ta bon Broih, kăl w âk bon bu nuyh Bu Nong rêh, bư mir jan ba dăch Dak Drô, Dak Mam, Dak Sôr, n’qual Krông Nô. Ta mông nĕ, nau wăng sa tâm âk bon bu nuyh Bu Nong hao ngăn, bu nuyh bon lan mô gĕh ji ngot, nŭm kho ao nchoh mbăn.

Khă nĕ, gĕh du bon nsrôih ngăn bư mir jan ba, mô rlu pah kan khă nĕ nau rêh o-ach ngăn, mô tŏng ndơ sa. Gơi klaih nô nau ji ngot o-ach, bu nuyh bon lan ta ăp bon ba bă lĕ moh săk bon aơ lah bon Broih (đah nau ntênh gơi bon nsrôih tay bư hao nau wăng sa gơi nau rêh lơ nar lơ hao, tâm ban đah ăp bon bă bă.”

Bon abaơ gĕh 157 r’năk đah 600 bu nuyh, bu nuyh Bu Nong rêh dăch tât 40%. Lam bon abaơ gĕh 200 hec ta neh tăm ca phê, lơ 20 hec ta neh tăm tiêu; nau chiă rong dơi bu nuyh bon lan n’hao rong âk r’noh sur ndrôk, pêp iăr… N’noh prăk n’sĭt tâm du huê bu nuyh kan tâm 30 r’keh prăk du năm.

​​

Bong dak hoch dơi nsu, nkra tay gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm ta yăn kăl wai

​​

Ăp năm dăch abaơ, bu nuyh bon lan bon Broih uănh kh’lay nau kan tăm tiêu hơi hao nau wăng sa

​​

Bu nuyh bư mir bon Broih lăp yăn pĕ play ca phê, ca phê jêh pĕ gĕh ntơm 3 – 3,5 tân du hec ta

​​

Nau rêh lơ nar lơ hao, oh kon bon lan bu nong iê bu nuyh dơi hăn nti sam bŭt

​​

Du ntŏk mpơl bon Broih nar aơ

Y Sơn

2,692
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.