Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Boong Ding, xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong: Dĭng n’gâr dak mô hôk

03/01/2019 14:47 G1T+7

Tĕng bu ranh bon Y Reo n’kôch, kal e, ta du năm trôk jŏ mih, ăp n’hor dak suât, hôm e du ntu dak jru tâm bri ta xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong abaơ.

Du ôi gĕh 2 he oh nur bu bu nuyh Bu Nong hăn bâk dak ta ntu aơ n’hanh dơm tâm 2 mlâm dĭng n’gâr ndjôt sĭt ta wâl. Bar he oh nur gŭ rlu jưng, dơm 2 dĭng n’gâr ta tơm si lah dĭng n’gâr dơm dak bu ur yuh hôk. Jêh rĭ bar he oh nur tâm dun ntơm ôi tât dâng nar. Bu nuyh ranh tâm bon hăn nklaih nau tâm dun jêh rĭ bư brah kuăl brah dak, brah yôk sĭt uănh. Jêh rĭ bu ranh bon ân bar he oh nur du mlâm play nong rlă ntơm ta dĭng n’gâr dơm dak tât ta ntu dak. Lah play nông chah nĕ bu nuyh nĕ thua n’hanh ân gŭ sai bon êng. Jêh rlă play nông bu ur yuh chah. Nur păng hăn gŭ sai ta bon êng, oh păng nơm gŭ tâm bon. Ntơm nĕ bu nuyh moh săk bon lah Boong Ding (hôm dơi moh lah Bung Ding), rblang nau bon Dĭng n’gâr dak mô hôk.

Bon Boong Ding abaơ gĕh 246 r’năk đah dăch tât 800 nuyh, Bu Nong rêh gĕh tâm 20%

Bu nuyh bon lan tâm bon rbŭn nchră, ân nđâp neh, kơl prăk rêl, n’hâm soan ndâk njêng bri bon mhe

Wâl rbŭn bon dơi bu bư uĕh gơi gĕh ntŏk rbŭn pah kan tâm bon lan

Lĕ r’ngôch tâm bon gĕh 270 hec ta ca phê, tâm 230 hec ta tiêu

Ăp r’năk o-ach tâm bon dơi bu kơl ân sur bri, pe rong, hao nau wăng sa tâm r’năk

A Trư

3,134
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.