Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’lân, Xar Đăk Mol, hênhx Đăk Song: Tso txir khâuz pâuk

06/12/2018 14:20 G12T+7

Trơưs nênhs lâul Bu Cle NSrôi, minhx cxưx M’nông, thâuv nzur, nênhs muôx côngz bê hur jos kruôz hu pêx xinhv muôz txir khâuz pâuk kus lus chos uô trôngx lôngl, langx cangz thair jêx jos chia tangr tsax kus haz nênhs fêv tuôx tuô… Txix ntơư pêx xinhv tưz hu bê tsuô jos uô B’lân, muôx grê zos txir khâuz pâuk.

Nhis nuôr, jos B’lân muôx 175 tsêr yangx 830 tus nênhs, hur ntơưv nênhs  M’nông muôx yangx 95%. Zos pangz lus cơ sơv hax tangx, kra khoa hocx cir thuôx cênhz trâu saz uô nox uô hâuk mas luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx, vangv mênhx. Chor chuôz zis pluôs shông 2018 yuôr 14 tsêr. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo jê 40 chơưx nhiax/tus nênhs/shông..

Cax phê zos ntông chos zov chênhr ntơưv jos, sâu fênhx đrăngz lo yangx 3 tênhr/ha

Lo Têz qơưs pangz cxiv tsang cưx đêx mas 17 ha angr lax ntơưv jos muôx txâuk đêx chia chos blêx 2 chiv/shông

Têz qơưs pangz nhux đăngs nôngz Brahman tsuô chor chuôz zis côngv nhiav zus chia phuôv tsangr pangz tsax cxu

Cinh têr phuôv tsangr, ntâu chuôz zis minhx cxưx M’nông hur jos tưz cxiv tsang lo tsêr đangr pho

Zơưv Y Sam, Bir thư chi bôs, Tsưr jos B’lân (tiv 2 sangz xik) tsinhr đênhr saz chor hluôs côngv saz, trâu saz phuôv tsangr cinh têr

Tsêr văn hoar lo Têz qơưs, pêx xinhv côngv cxiv tsang đangr pho

A Trư

3,320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.